lập trình cơ bản với c++

Bài 3. Đề thi HSG THCS TP. Hà Nội. Năm học 2020-2021

#include <bits/stdc++.h>; using namespace std; string kt,a[5001],s[5001],tg; long n,m,j,Max,d; bool sx(const string a,const string b){ return a>b; } int main(){ fstream fi; fi.open(“test4.inp”,ios::in); fi>>n>>m; for(long i=0;i<n;i++){ fi>>a[i]; } //Dùng mảng S[1..n] lưu các ký tự đầu vào, S[j] ứng với cột thứ j j=0; for(long i=Read More…

lập trình cơ bản với c++

Phần III. Cấu trúc lặp trong C++

Đề bài: Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực). Bài 2: Tính n! Bài 3: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Bài 4: Tính tổng S = (với n là số nguyên không âm). Bài 5: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 6: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 7: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số  abcRead More…

lập trình cơ bản với c++

Phần II. Câu lệnh điều kiện If-Then trong C++

Bài tập Bài 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không thì in  ra màn  hình  ‘Khong la ba  canh cua mot tam  giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình. Bài 2: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0). Bài 3: Viết chưRead More…

lập trình cơ bản với c++

Phần I. Bài tập lập trình cơ bản với C++

Bài tập: Bài 1: Hãy viết ch­ương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đ­ưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân). Bài 2: Lập trình tính và đ­ưa ra màn hình vận tốc v khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng v =, trong đó g là gia tRead More…

lập trình cơ bản với c++

Ai là Cha đẻ của ngôn ngữ lập trình C++

Lịch sử ngôn ngữ lập trình C++ Bjarne Stroustrup là tác giả ngôn ngữ lập trình C++ Ngôn ngữ lập trình C++ có lịch sử hình thành từ năm 1979, khi Bjarne Stroustrup đang nghiên cứu luận văn Tiến sĩ.  Một trong những ngôn ngữ mà Stroustrup có cơ hội tiếp cận tên là Simula, như tên gọi của nó, được thiết kế chủ yRead More…

Hướng dẫn sử dụng Code::Blocks

Tiến hành cài đặt Codeblock trên máy tính Windown http://www.mediafire.com/file/spmg8rg43ijxwzy/codeblocks-17.12mingw-setup.rar/file Sau khi đã tải phần mềm về máy, bạn chọn mở phần mềm lên và tiến hành cài đặt. Chỉ việc Next theo những gì phần mềm hướng dẫn. Các bước tiến hành cài đặt CodeBlocks trên Windowns HưRead More…