NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA LẬP TRÌNH Scratch.

Scratch là một ngôn ngữ lập trình trực quan cộng cộng trực tuyến nhắm mục tiêu chủ yếu vào trẻ em. Người dùng của trang web có thể tạo các dự án trực tuyến bằng giao diện giống như khối. Dịch vụ được phát triển bởi MIT Media Lab, đã được dịch sang hơn 70 ngôn ngữ và được sử dụng ở hầu hết cácRead More…