Nén dung lượng video xuống gần 300 lần? Có thể bạn chưa biết

Các bạn có một video dài với dung lượng rất lớn và cần chuyển đi trong thời gian ngắn? Handbrake sẽ giúp bạn làm điều đó! Đầu tiên hãy tải nó xuống: Sau cài đặt sẽ là cách sử dụng: Bước 1: Ấn vào “Open Source”  Bước 2: Chọn video mà bạn cần nén. Bước 3: Chọn chất lượng video mà cần nén ở mục pRead More…