Những trang web hỗ trợ lập trình Online Pascal, C++, Python mà không cần cài đặt.

Những trang web hỗ trợ lập trình Online. https://www.onlinegdb.com/ https://repl.it/   3. https://quantrimang.com/trinh-bien-dich-pascal-online-168535 Các bài viết liên quan: Lập trình Pascal Lập trình C++ Lập trình Python Lập trình Scractch [kkstarratings]         &nbsRead More…

Microsoft Teams: Cách mời vào lớp học mà người đó không phải là thành viên trong lớp.

Microsoft Teams: Cách mời vào lớp học mà người đó không phải là thành viên trong lớp. Nếu là thành viên thì thông báo sẽ được gửi về địa chỉ email của thành viên đó. https://www.youtube.com/watch?v=qmHLDBR9Wk0&feature=youtu.be      Read More…

Cách để Sử dụng Padlet

Cách để Sử dụng Padlet Padlet là trang mạng cho phép bạn cộng tác với những người dùng khác bằng văn bản, hình ảnh, liên kết và các nội dung khác. Mỗi không gian cộng tác được gọi là một “bức tường”. Nó cũng có thể được sử dụng như một bản tin riêng. Các giáo viên và công ty sử dụng Padlet để khuyếnRead More…