Làm sao để sở hữu một website đơn giản nhất?

Thứ 1, Trang web là gì? Trang web hay còn gọi là website, dịch ra theo tiếng anh = “trang mạng” nhưng ở một nước giàu về ngôn ngữ như chúng ta thì nó được hiểu là trang thông tin điện tử. Vậy trang thông tin điện tử là gì? =))) “Trang thông tin điện tử là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều tranRead More…